Back to overview

TOWARDS HEALTHY ASSERTIVENESS

Communicating in an assertive manner is essential in today's society. If we do not communicate assertively, we usually fall back into other forms of behaviour: fleeing, aggressive or manipulative behaviour. Together we explore these different behaviours and learn how to communicate our messages in an assertive way and optimise our relationships in different contexts. You will gain insights to develop the right dose of assertiveness and stand up for yourself better.

Op een assertieve manier communiceren is essentieel in onze huidige maatschappij. Als we niet assertief communiceren vallen we meestal terug in andere vormen van gedragingen: vluchtend, agressief of manipulatief gedrag.

Samen onderzoeken we deze verschillende gedragingen en leren we in verschillende contexten op een assertieve manier onze boodschappen over te brengen en onze relaties te optimaliseren.

Je krijgt inzichten om de juiste dosis assertiviteit te ontwikkelen en beter op te komen voor jezelf.

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us