Back to overview

SHOULD THERE STILL BE ART?

Art is a fragile plant. We talk about culture all the time, but culture can mean anything. Art, on the other hand, is defenceless. And yet it plays a defining role in our country. We all know Van Eyck, Rubens and Ensor; every Fleming is proud of his great artists. In the meantime, we have all but forgotten the politicians of the past. The fact that it is precisely the politicians who play such an important role in the continued existence and development of the various art forms causes countless frictions. Kurt Van Eeghem presents an exciting pamphlet on the tightrope of the many clashes between society and art. With his well-known sense of humour, he fires off one fascinating argument after another.

Kunst is een kwetsbaar plantje. We hebben het gedurig over cultuur maar cultuur kan alles betekenen. Kunst daarentegen is weerloos. En toch speelt het een bepalende rol in ons land. Van Eyck, Rubens en Ensor kennen we allemaal, elke Vlaming is trots op zijn grote kunstenaars. De politici uit het verleden zijn we ondertussen bijna allemaal vergeten.

Dat net de politici zo’n belangrijke rol spelen in het verder bestaan en ontwikkelen van de verschillende kunstvormen zorgt voor talloze fricties. Op het slappe koord van de vele botsingen tussen maatschappij en kunst, brengt Kurt Van Eeghem een spannend pamflet. Met zijn bekende humor vuurt hij de ene na de andere boeiende stelling op ons af.

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us