Back to overview

KURTOISIE: COMMUNICATING COURTEOUSLY

Under the title "Kurtoisie", Kurt likes to take a different look at "courtesy" and "manners". Are the rules of etiquette still relevant today? A negative answer means that things can and must be done differently. In this lecture, original, often funny but also very fascinating alternatives are presented. The listener gets to hear a fascinating story and can, as it should be, test his questions against the speaker's statements.

Onder de titel ‘Kurtoisie’ geeft Kurt graag een andere kijk op 'hoffelijkheid' en 'omgangsvormen'. Zijn de etiquetteregels nog van deze tijd? Een negatief antwoord wil zeggen dat het anders kan en moet.

In deze lezing worden originele, vaak grappige maar toch ook zeer boeiende alternatieven voorgesteld. De luisteraar krijgt een fascinerend verhaal te horen en kan, zoals het hoort, zijn vragen toetsen aan de stellingen van de spreker.

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us