Back to overview

INVESTING IN THE SECOND HALF OF YOUR LIFE

In the lecture 'Investing in the second half of your life', Michaël Van Droogenbroeck goes over the causes of the economic malaise and the consequences for the financial world. He adapts his lecture in function of the audience and the chosen theme, without pushing specific savings or investment products. The focus is on gaining more insight into the alternatives to the classic savings account.

In de lezing ‘Investeren in de tweede helft van je leven’ overloopt Michaël Van Droogenbroeck de oorzaken van de economische malaise en de gevolgen voor de financiële wereld. Hij past zijn voordracht aan in functie van het publiek en het gekozen thema, zonder daarbij specifieke spaar- of beleggingsproducten naar voor te schuiven. De focus ligt op meer inzicht in de alternatieven voor het klassieke spaarboekje.

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us