Back to overview

MOON LANDING POWERED BY NASA

This workshop was developed by Nasa and works on different levels. It is an exercise in team building, communication skills, assertiveness, cooperation, negotiation, meeting techniques, self-confidence ... Key question: How do you deal with problem situations as a team in extreme circumstances, when time and resources are limited? Ideal to stimulate the problem-solving capabilities of your team.

Deze workshop werd ontwikkeld door Nasa en werkt op verschillende niveaus. Het is een oefening in teambuilding, communicatievaardigheden, assertiviteit, samenwerken, onderhandelen, vergadertechnieken, zelfvertrouwen…

Kernvraag: Hoe ga je als team om met probleemsituaties in extreme omstandigheden, wanneer tijd en middelen beperkt zijn?

Ideaal om het probleemoplossend vermogen van je team te stimuleren. Meer info over deze teambuilding

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us