Back to overview

GET MORE OUT OF YOUR VOICE

Our voice is a sensitive organ and often suffers from stress, overload, fatigue or misuse. This coaching also helps to get rid of regional accents and dialects. With the right voice and breathing techniques, you can develop a powerful, supple and pleasant voice with which you can get your message across loud and clear: in meeting rooms, small and large spaces, during an interview, when giving presentations, with or without the use of technical aids. This fascinating lecture will give you insights, tools and tips to use the voice correctly. You will learn to master the correct voice and breathing technique and discover your individual carrying capacity, pitch and vocal range.

Onze stem is een gevoelig orgaan en heeft het vaak te verduren door stress, overbelasting, vermoeidheid of verkeerd gebruik. Daarnaast helpt deze coaching ook om regionale accenten en dialect weg te werken. Met de juiste stem- en ademhalingstechnieken kun je een krachtige, soepele en aangename stem ontwikkelen waarmee je de boodschap klaar en duidelijk kunt overbrengen: in vergaderzalen, kleine en grote ruimtes, tijdens een interview, bij het geven van presentaties, met of zonder het gebruik van technische hulpmiddelen.

In deze boeiende lezing krijg je inzichten, tools en tips aangereikt om een correct stemgebruik te hanteren. Je leert de juiste stem- en ademtechniek te beheersen en ontdekt je individuele draagkracht, toonhoogte en stembereik.

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us