Back to overview

CONSUMERS IN FLANDERS: IS THE CUSTOMER KING?

There are customer services, consumer programmes, legislation and organisations. The power of the consumer seems stronger than ever! Sven Pichal contrasts this 'alleged' power with that of the business world. Sven Pichal's work in recent years has made him the privileged witness of what we all do: consume. He has gained insight into the most important legislation, talked to all levels within companies about how they deal with customers, and talked to customers about how they sometimes feel cheated. Among other things, he saw how pigs get from the barn to our plates, went to the heart of the garment industry in Bangladesh and witnessed the developments in the greening of our economy. Masses of experiences that provide insight, but also raise new questions. The most important being: will there come a day when consumers will no longer be misled?

Er zijn klanten- en ombudsdiensten, consumentenprogramma’s, -wetgeving en –organisaties. De macht van de consument lijkt sterker dan ooit! Sven Pichal zet die 'vermeende' macht tegenover die van de bedrijfswereld. Sven Pichal is door zijn werk de voorbije jaren de bevoorrechte getuige van dat wat we allemaal doen; consumeren. Hij kreeg inzicht in de belangrijkste wetgeving, sprak met alle geledingen binnen bedrijven over hoe zij tegenover klanten staan, sprak met klanten over hoe zij zich soms bekocht voelen. Hij zag onder meer hoe varkens van in de stal tot op ons bord komen, trok naar het hart van de kledingindustrie in Bangladesh en was getuige van de ontwikkelingen in het groener worden van onze economie.

Massa’s ervaringen, die inzicht geven, maar ook nieuwe vragen oproepen. Met als belangrijkste; komt er een dag dat de consument zich niet meer laat misleiden?

We have the best speaker for you

We offer a wide choice and always have the right speaker to get your message across.

Contact us